Arkivhandlingar/Protokoll

Cheapest shipping from 90 kr
Stock Status: 1,000 pcs
Delivery Status: 1-3 days
918 kr
Including Tax: 183.60 kr
pcs

Description

Inbindningar av arkivhandlingar, protokoll och diarier till myndigheter är vår specialitet. Naturligtvis arbetar vi efter riksarkivets anvisningar. Allt för att handlingarna ska finnas väl bevarade för framtiden. Vi är noga med att hålla våra korta leveranstider.

Utan att göra avkall på kvaliteten. Känsligt innehåll i handlingarna är inget problem. Vi garanterar full sekretess. Och att materialet är väl skyddat för skador och stöld. Med över 90 års erfarenhet är vi väl förtrogna med kraven på arkivinbindning.

Läs mer om föreskrifterna som gäller för domstolarnas arkiv enligt riksarkivets dokument 1998:36

Similar Products